INFONET MEDIA, radijska produkcija, d.o.o.
Infonet Media je tudi uradni registrar za slovenske (.si) domene
 
 


OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU   
     
datum vpisa subjekta v sodni register:   13.08.2001
matična številka:   1639838000
davčna številka:   SI41714415
naziv podjetja: INFONET MEDIA, radijska produkcija, d.o.o.
skrajšan naziv:   INFONET MEDIA d.o.o.
sedež:   LJUBLJANA
poslovni naslov:   STEGNE 11B, 1000 LJUBLJANA
     
Telefon:    01 242 56 30
Email:   info@infonetmedia.si 


 
 
www.InfonetMedia.si